Memoir

“अन्तर्दृष्टि”: सामाजिक तथा व्यक्तिगत सोच र चिन्तनको बिखन्डन तथा नीति निर्माणमा टेवा पुग्ने सुन्दर “न्यारेटेभ”

एउटा आँखा देख्न नसक्ने लेखकको दृष्टिकोणबाट लेखिएको यो पुस्तक हरेक किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार बुझ्न र उनीहरुलाई चिन्न समेत…