love and peace

होली

जीवनका कलेबरमा हुन्छन तिनै रङ्ग आज एउटा भोलि अर्को तपाईं हामि संग लौ हामि होली खेलौ बोकी हातमा रङ्ग तेरो…