death and life

वृक्ष

वृक्षमै झुन्ड्याईए तानाशाहबाट सपुतहरु एंनी फ्र्यांकले झ्यालबाट हेरिन त्यहि वृक्षलाई जहाँबाट गेस्तावोले उनको परिवारलाई घिसारेर लग्यो