हेमजा

धितालमा एकीकृत पाठ्यक्रमवारे प्रबोधिकरण

माछापुच्छे« गाउँपालिका ६ स्थित धितालमा आधारभूत तह अन्र्तगत कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमबारे प्रवोधिकरण सुरु भएको छ